Узнайте больше
Прайс-лист
Товары недели
Электровелосипед
Расчет длины спиц
Расстояние пробега
Проверка рекуперации
Калькулятор электровелосипедиста
 

Условия работы интернет-магазина

                                                       Условия работы интернет-магазина

 Торговая деятельность интернет-магазина регулируется " Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007р. N103 „Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями”

                                                     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                                                                                Н А К А З

                                                                       19.04.2007  N 103

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 жовтня 2007 р.

за N 1181/14448

 Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями

 Відповідно до Закону України  "Про  захист  прав  споживачів" ( 1023-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006

 N  833  (  833-2006-п  )  "Про  затвердження  Порядку  провадження торговельної  діяльності  та  правил  торговельного обслуговування населення",  а також з  метою  впровадження  передових  технологій продажу товарів

                                                                          Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити  Правила  продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, що додаються.

 2. Визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Міністерства зовнішніх економічних  зв'язків  і  торгівлі  України від 29.03.99 N 199 ( z0249-99 ) "Про затвердження  Правил  продажу  товарів  на замовлення  та  вдома  у покупців",  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 249/3542.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Слюсаренко О.О.

 Міністр                                                   А.Кінах

 ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник Голови

правління Центральної спілки

споживчих товариств України                          М.В.Людвічук

 Т.в.о. Голови

Державного комітету України

з питань технічного регулювання

та споживчої політики                                  І.Б.Саєвич

 Заступник Міністра

фінансів України                                  А.І.Мярковський

 В.о. Голови Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва                            К.О.Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

19.04.2007  N 103

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 жовтня 2007 р.

за N 1181/14448

 

ПРАВИЛА продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями

 

  Розділ I. Загальні положення

 1.1. Ці Правила визначають відносини між споживачем і суб'єктом господарювання - продавцем товарів на замовлення та поза торговельними  або  офісними  приміщеннями  на  підставі  договору купівлі-продажу,  укладеного на відстані чи поза торговельними або офісними приміщеннями,  а також регламентують вимоги в  дотриманні прав   споживачів   щодо  належної  якості,  безпеки  і  належного торговельного обслуговування.

 Ці Правила  поширюються  на  суб'єктів  господарювання  сфери торгівлі  незалежно  від  форм  власності,  які  зареєстровані   в установленому порядку.

 Ці Правила    спрямовані    на    поліпшення    торговельного обслуговування  населення  шляхом максимального скорочення часу на придбання товарів, надання послуг з доставки товарів споживачам.

 1.2. У цих Правилах уживаються терміни в такому значенні:

 дистанційна торгівля    -    форма   продажу   товарів   поза торговельними або офісними приміщеннями,  за якої вибір товару  та його  замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачем;

 договір -  усний  чи  письмовий  правочин  між  споживачем  і продавцем про  якість,  терміни,  ціну  та  інші  умови,  за  яких реалізується  продукція.  Підтвердження  вчинення усного правочину оформляється  квитанцією,  товарним  чи  касовим  чеком,  квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);

 договір, укладений  на   відстані,   -   договір,   укладений продавцем   із   споживачем  за  допомогою  засобів  дистанційного зв'язку;

 договір, укладений    поза    торговельними    або   офісними приміщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;

 засоби дистанційного  зв'язку  -  телекомунікаційні   мережі, поштовий   зв'язок,   телебачення,  інформаційні  мережі,  зокрема Інтернет,  які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

 продаж товарів на замовлення - вид торгівлі, за якої споживач укладає  договір  купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за  допомогою  засобів  дистанційного  зв'язку  або  здійснює   їх попереднє замовлення безпосередньо в продавця.

 1.3. Асортимент товарів,  що продаються на замовлення та поза торговельними або офісними  приміщеннями,  визначається  суб'єктом господарювання  самостійно,  крім  товарів,  продаж яких згідно із законодавством заборонений.

 У випадках,   передбачених   законодавчими   актами,  суб'єкт господарювання,  що здійснює продаж товарів на замовлення та  поза торговельними   або   офісними   приміщеннями,   повинен  отримати відповідні  дозвільні  документи  (ліцензії,  торговельний  патент тощо).

 1.4. Суб'єкт    господарювання    зобов'язаний    забезпечити споживачів  необхідною,  достовірною,  своєчасною   та   доступною інформацією про перелік послуг,  що надаються,  тарифи на них, час приймання і видачі замовлень,  асортимент і  ціни  на  товари,  що пропонуються   до   продажу,  години  доставки  замовлень  додому, споживчі властивості товарів,  строки їх придатності до споживання або гарантійні строки та строк служби.

 На вимогу  споживача  продавець  зобов'язаний   надати   йому документи, які підтверджують якість, безпеку та ціну товарів.

 У документах   на   товари,   що   підлягають    обов'язковій сертифікації,  повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності  чи  свідоцтва  про  визнання  відповідності  та/або декларації   про  відповідність,  якщо  це  встановлено  технічним регламентом.

 Суб'єкт господарювання     відповідно     до    законодавства зобов'язаний забезпечити технічне  обслуговування  та  гарантійний ремонт реалізованих товарів в установленому порядку.

 1.5. У   разі   реалізації  товарів  поза  торговельними  або офісними приміщеннями продавець  зобов'язаний  надати  споживачеві документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для виникнення взаємних прав та  обов'язків.  Такий  документ  повинен містити інформацію про:

 1) дату укладення договору;

 2) найменування та місцезнаходження продавця;

 3) найменування товару;

 4) ціну;

 5) строк виконання робіт (надання послуг);

 6) інші істотні умови договору;

 7) права та обов'язки сторін договору.

 У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством.

 1.6. У разі  реалізації  товарів  за  договором  на  відстані продавець повинен надати споживачеві інформацію про:

 1) найменування продавця,  його місцезнаходження  та  порядок прийняття претензії;

 2) основні характеристики товару;

 3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

 4) гарантійні  зобов'язання  та  інші  послуги,  пов'язані  з утриманням чи ремонтом товару;

 5) інші умови поставки або виконання договору;

 6) мінімальну   тривалість   договору,  якщо  він  передбачає періодичні поставки товару;

 7) вартість     телекомунікаційних    послуг,    якщо    вона відрізняється від граничного тарифу;

 8) період прийняття пропозицій;

 9) порядок розірвання договору.

 У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством.

 Факт надання  інформації  повинен бути підтверджений письмово або   за   допомогою   електронного   повідомлення.    Інформація, підтверджена  таким  чином,  не  може  бути  змінена  продавцем  в односторонньому порядку.

Якщо послуга   надається  засобами  дистанційного  зв'язку  і оплачується    через    оператора    телекомунікаційних    послуг, підтвердження інформації не вимагається.

1.7. Споживач  має  право  розірвати договір,  укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, за умови повідомлення про це продавця протягом чотирнадцяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину  поза  торговельними  або офісними  приміщеннями  чи  прийняття  товару  або першої поставки такого товару,  за умови,  що такий товар є річчю,  а прийняття чи поставка  товару  відбувається  пізніше  часу одержання споживачем документа на їх продаж.

 Продавець повинен  повернути  сплачені  гроші без затримки не пізніше  тридцяти  днів  з  моменту  повідомлення  споживачем  про розірвання  договору.  Споживач  має  право  не повертати товар до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей.

 1.8. Споживач  має  право  розірвати  укладений  на  відстані договір  шляхом повідомлення продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження інформації або  з  моменту  одержання товару чи першої поставки товару.

 Якщо відповідно  до  абзацу  тринадцятого  пункту  1.6  цього розділу  підтвердження  інформації  не вимагається,  споживач може розірвати  договір  протягом  чотирнадцяти  днів  з  моменту  його укладення.

 У раз

Назад

Рассказать о нас

    Корзина пуста.

Вход

Партнёрская программа

Новинки

Лучшие товары

Рассылка

    E-Mail:
Языки
Русский
Affiliate advert.

Лучшие цены в Украине

Перейти

Реклама партнёров

ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Перейти

Реклама партнёров

Электронная и цифровая техника новая та б/у

Перейти

Pre 1 2 Next


Яндекс цитирования